News

 

KURSUS JURU UKUR BOT

Posted on 07 Oct 2022
Source of News: MOTS News

 

 
SIBU - Yang Berhormat Dato Henry Jinep, Timbalan Menteri Pengangkutan II (Sungai dan Laut) telah merasmikan Majlis Penutupan Kursus Juru  Ukur Bot yang telah dihadiri oleh 27 orang peserta. Turut hadir semasa majlis tersebut adalah Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan Sarawak iaitu Datu Buckland Bangik dan Pengerusi Lembaga Sungai-Sungai Sarawak iaitu Yang Berbahagia Dr. Murni bin Suhaili.

Yang Berhormat mengharapkan agar dengan adanya kursus ini akan memudahkan Kementerian untuk mengendalikan pengeluaran lesen untuk bot/kapal di bawah 15 tan. Selain itu, Yang Berhormat juga menasihatkan peserta agar terus menambah ilmu berkenaan kerja ukur ini.

Kursus ini dianjurkan oleh Kementerian Pengangkutan Sarawak dan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak dengan kerjasama Institut Latihan Pengangkutan Laut (MATRAIN) Jabatan Laut Malaysia
 


image Polls
image Announcement