News

 

SBTCA BEKERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN UNTUK MENYEDIAKAN PENGANGKUTAN AWAM YANG EFISIEN

Posted on 11 Nov 2022
Source of News: MOTS News
 
KUCHING, 11 Nov - Kementerian Pengangkutan Sarawak telah menerima kunjungan daripada Sarawak Bus Transport Companies Association yang diketuai oleh Tuan Haji Sazali bin Haji Morshidi pada pagi ini.

Dalam kunjungan tersebut beberapa isu dan harapan telah diutarakan daripada persatuan ini supaya mereka dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik khususnya pengangkutan awam yang efisien. Mereka juga berharap agar dapat berkolaborasi dalam menyediakan pengangkutan awam yang efisien.  Pihak kementerian juga berterima kasih kepada pihak persatuan atas inisiatif untuk mengadakan kunjungan hormat ini. Pihak kementerian juga berharap agar sesi ini akan dapat menjadi titik tolak untuk inisiatif-inisiatif yang akan datang.

Turut hadir semasa kunjungan hormat tersebut adalah Setiausaha Tetap, Kementerian Pengangkutan Sarawak, Yang Berbahagia Dato Ir. Alice Jawan Empaling, Encik Julin Alen dan pegawai-pegawai kanan kementerian yang lain. Dato Alice juga berharap agar sebarang isu diselesaikan melalui saluran yang betul. Pihak Kementerian akan sentiasa bekerjasama di dalam menyelesaikan sebarang isu yang ada.
 
 
MOT News
 
 


Polls
Announcement